За проекта

About-page_Header-image-1024x683

 

 

 

 

За мисията Farmers2Farmers.org и гледната точка на „Грийнпийс“ по въпросите свързани с храната и земеделието:

Този уеб сайт е предназначен да служи като платформа за земеделски производители, които свободно да споделят информация за екологично земеделие с други фермери.

Разполагаме с разнообразни примери от практиката. Можете да се свържете с други земеделски производители в цяла Европа чрез програмата за фермерски обмен.

Тук можете да намерите информация за модела, по който работят екологичните ферми, за събития, от които да се вдъхновите, реални примери от практиката, отговори на въпроси, пред които може би сте изправени и самите вие.

Този сайт е разработен от „Грийнпийс“ за вас. Разчитаме на вашите мнения и идеи, за да го подобрим. Целта ни е той да е възможно най-полезен и интересен. Още сме в самото начало, но искаме да разширяваме и надграждаме този уеб сайт. Моля, кажете ни какво бихте искали да видите на него?

 Защо „Грийнпийс“ се интересува от фермерските практики?

Ние сме на мнение, че настоящата система за производството на храната ни не работи. Тя трябва да бъде спешно реформирана, с оглед нуждите на земеделските производители, потребителите и планетата ни. Визията на „Грийнпийс“ за производство на храни и земеделие може да бъде обобщена в седем взаимносвързани принципа, базирани на непрекъснато увеличаващи се научни изследвания.

Екологичното земеделие съчетава съвременната наука и иновации, за да пази природата и биологичното разнообразие в нея. То предпазва почвата, водата и климата. Гарантира здравословно земеделие и производство на здравословна храна. Не замърсява околната среда със синтентични химически суровини и не използва генно-модифицирани култури. В сърцето на тази идея са хората – потребители и производители, а не корпорациите, които контролират храната ни в момента.

Това е визия, стремяща се към устойчивост на реколтите, справедливост и независимост на производството, която отговаря на реалните потребности на пазара. Тук, контрол върху храните и земеделието имат местните общности, а не международните корпорации.