Зърнено-житни култури без неоникотиноиди

Следваме правилата на сеитбооборот на културите, отглеждаме посеви, които не са свръхпроизвеждани и не са податливи на болести и вредители и които не се нуждаят от големи количества индустриални торове (по-точно азотни). Отглеждаме зелен тор, който увеличава както органичната материя в почвата, така и микробиологичната активност. Използваме препарати и торове, одобрени за биологично производство.

Работа в хармония с природата. Без разрушаване на почвата, а устойчивото ѝ подобряване чрез естествени методи.

Фермата

  • Размер – 1560 дка
  • Продукция-  300 тона годишно

Произвеждат лимец, пшеница, елда, зелен боб и синап. Смилат добивите със собствена каменна мелница и произвеждат сами цялото брашно. Пакетира се за продажба на дребно и се използва за направата на паста, собствено производство.

  • Създадена – 2001г.
  • Работници – 26

Кратко описание на агроекологичните практики

Следваме правилата на сеитбооборот на културите, отглеждаме посеви, които не са свръхпроизвеждани и не са податливи на болести и вредители и които не се нуждаят от големи количества индустриални торове (по-точно азотни). Отглеждаме зелен тор, който увеличава както органичната материя в почвата, така и микробиологичната активност. Използваме препарати и торове, одобрени за биологично производство.

Техническата информация за тази агроекологична практика

Преимуществото е, че не замърсяваме околната среда, в която живеем. Нашите поля са дом на много малки животни (диви зайци, яребици, фазани) и има по-голямо разнообразие на растения и животни като цяло.

Недостатък е, че ако направим грешки при стопанския процес или ротацията на културите, не можем да ги „коригираме” с химия, например ако премахването на плевели закъснее, конвенционалните фермери биха използвали хербициди, а ние не можем.

Финансова информация за тази практика

  •  Разходите ни са 30-50% по-високи
  • Разходите за единица земя са по-високи от тези на конвенционалните фермери. Трябва да даваме по около 1400 лева за 10 дка., което може да се измери и като 460-560 лева за тон при добив 2,5-3 тона от 10 декара. Конвенционалните методи изискват около 1400-1800 лева за 10 дка, включително 300 лева за пестициди, но добивите са по-високи – 7-8 тона за 10 дка, което значи, че продукцията струва 220-240 лева на тон.
  • Но въпреки, че разходите са по-високи за екологично производство, стойността също е по-висока, тъй като продукцията ще се продаде на по-високи цени и ще има добавена стойност, която идва от преработката и от поддържането на по-здрава почва, естествена защита от вредители и пр.

 

Споделете това проучване

Ключови данни

  • 1560 дка площ
  • 300 тона годишна продукция
  • 26 работника

Изтеглете този пример