Словакия

IMG_8393

Зърнено-житни култури без неоникотиноиди

Следваме правилата на сеитбооборот на културите, отглеждаме посеви, които не са свръхпроизвеждани и не са податливи на болести и вредители и които не се нуждаят от големи количества индустриални торове (по-точно азотни). Отглеждаме зелен тор, който увеличава както органичната материя в почвата, така и микробиологичната активност. Използваме препарати и торове, одобрени за биологично производство.