Balkan Ecology Project – Пол Алфри

Ферма със смесено отглеждане на поликултури в малки мащаби, насърчаваща биоразнообразието.

Посещението на Balkan Ecology Project е изживяване, което си заслужава – за всеки, който желае да научи повече за подреждането на човешката среда за живот, въз основа на добри екологични принципи. Пол и неговото семейство ще ви демонстрират как те развиват смислени подходи към храната, подслона, обществото и търговията, докато насърчават и запазват уникалното биологично разнообразие, свързвано с балканския регион в частност и със света като цяло.

IMG_1470

Paul Alfrey

6150 Shipka, Bulgaria

Фермата е разделена на множество малки парцели. Има домашна градина – 1 дка; градина за търговия – 300 кв.м. и други 25 дка от земя на парцели, разположени около град Шипка. Пол планира да слее тези парцели с други, които се намират в близост, в една по-голяма площ, на която да бъдат засадени експериментални дългогодишни сортове. Целта е да разработят дейността на фермата в по-голям мащаб. Пол започва този проект преди около 9 години и го ръководи с жена си и двете си деца. Помагат му и трима-четирима доброволци.

Основната им дейност е изследване на поликултурите, при което доброволците помагат със записването на информация и с правенето на сравнения и тестове между подходите за отглеждане на проекта в сравнение със стандартните методи на култивиране. Имат и разсадник с различни растения за продажба.

Освен за изхранването на семейството, продукцията е достатъчна и за осигуряването на храна за още 10 семейства, затова те предоставят продукцията в различни системи за директни доставки – кошници с доставки и други. Освен това те провеждат и курсове за обучение по възстановяване на пейзажа.

Снимки: Иван Дончев/Greenpeace

Нещата, които можете да научите, в тази ферма