Самостоятелно производство на фураж за млекодайни животни

Тук ще намерите информация и снимки относно местонахождението, размерите и производството на фермите, екологичните практики, които те използват, както и технически и икономически детайли за сoбственоръчно отглеждане на фураж за млекодайни животни.

Сушилня за фураж

Жил отглежда 35 крави от различни породи на 750 декара, включително 100 декара ливади: той е истински експерт в поддържането на тревни площи! В същото време, Ан, чиято цел е да предоставя екологично чиста храна и да споделя знанието си, преработва млякото във фермата и приема около 1700 гости на година.