Алтернативи на неоникотиноидите при полски култури

Тук ще намерите информация и снимки относно местонахождението, размерите и производството на фермите, екологичните практики, които те използват, както и технически и икономически детайли за алтернативите на неоникотиноидите при полски култури.

IMG_8393

Зърнено-житни култури без неоникотиноиди

Следваме правилата на сеитбооборот на културите, отглеждаме посеви, които не са свръхпроизвеждани и не са податливи на болести и вредители и които не се нуждаят от големи количества индустриални торове (по-точно азотни). Отглеждаме зелен тор, който увеличава както органичната материя в почвата, така и микробиологичната активност. Използваме препарати и торове, одобрени за биологично производство.

Отглеждане на зеленчуци без неоникотиноиди

Градината е около 25 дка; Вискяр започва да обработва активно земята преди почти 16 години; 3ма души поддържат градината; Основно произвеждат и продават разсад на различни култури (предимно зеленчуци), но продават и част от реколтата като домати, картофи, карфиол, дини, други плодове и зеленчуци.